Service
Note bortskaffelse af batterier

Vores tilbagetagelsesforpligtelse som forhandler:

Som forhandler er vi juridisk forpligtet til at tage tilbage almindelige og genopladelige batterier, der er købt hos os uden omkostninger. Tag gerne dette tilbud imod og hjælp med at holde vores miljø rent.

Din returforpligtelse som forbruger:

Almindelige og genopladelige batterier til ikke husholdningsaffald. Siden 1998 forpligter batteribestemmelsen alle borgere til at bortskaffe brugte og genopladelige batterier udelukkende gennem handel eller i de særlige indsamlingssteder, oprettet til dette formål. Hvis du ønsker at returnere dine brugte eller genopladlige batterier til os, skal du sørge for, at forsendelsen er tilstrækkeligt frankeret.

Batterier eller genopladelige batterier, der indeholder skadelige stoffer, er markeret med symbolet af en overkrydset skraldespand.
I nærheden af skraldespandssymbolet finder man det kemiske navn af det forurenende stof.

Disse symboler findes på batterier og genopladelige batterier, der indeholder skadelige stoffer:

Pb = Batteriet/det genopladelige batteri indeholder bly

Cd = Batteriet/det genopladelige batteri indeholder cadmium

Hg = Batteriet/det genopladelige batteri indeholder kviksølv