Service
Databeskyttelseserklæring

Beskyttelsen af dit privatliv ved brug af vores hjemmeside er meget vigtig for os. Derfor ønsker vi også at give dig mulighed for at erfare i detaljer, hvornår vi bruger data og til hvilket formål. For at give dig et overblik over, hvordan vi bruger de oplysninger, vi har indsamlet, har vi samlet følgende oplysninger for dig.

1. Ansvarlig

Giffits GmbH er ansvarlig for behandling af dine data; undtagelser forklares i nærværene databeskyttelseshenvisninger.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Giffits GmbH

Weidestraße 122 b
22083 Hamburg
Tyskland
Telefon: 808 200 30
Fax: +49 (0)40 2788 201-790
www.giffits.dk
service@giffits.dk

Administrerende direktør: Marcus Schulz, Thorsten Schmidt

2. Ansvarlig for databeskyttelse

Kontaktoplysningerne for vores databeskyttelsesansvarlig er følgende:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Når du kontakter den databeskyttelsesansvarlige, bedes du oplyse, hvilken virksomhed din henvendelse drejer sig om. Undlad venligst at vedlægge følsomme oplysninger som f.eks. en kopi af dit ID med din henvendelse.

3. Behandling af personoplysninger

Personlige data er alle informationer, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar fysisk person, som f.eks. navne, adresser, telefonnumre, e-mail adresser, fotografier eller andre informationer, der udtrykker en persons identitet.

Vi behandler kun personoplysninger (herunder IP-adresser), hvis der er et juridisk retsgrundlag dertil, eller hvis du i den forbindelse har givet os dit samtykke, f.eks. som del af en registrering.

3.1. Informationer, som vi modtager fra dig

Vi registrerer og gemmer alle de data, du indtaster på vores hjemmeside eller på anden måde overfører til os. Du er ikke forpligtet til at give os alle de oplysninger, vi spørger om. Dette kan dog betyde, at du ikke kan bruge vores servicetilbud fuldt ud. Obligatoriske oplysninger vil herefter blive markeret. Udover de oplysninger, du giver os, modtager vi yderligere oplysninger via udfyldte spørgeskemaer og formularer, søgning og køb af produkter, deltagelse i konkurrencer og anden anvendelse af vores serviceydelser. Oplysningerne kan bl.a. omfatte: Navn, adresseoplysninger, telefonnummer, e-mail data, nyheder, skattenumre og finansielle data.

3.2. Oplysninger, der indsamles automatisk

Så snart du har kontaktet os, gemmer vi visse oplysninger om dig. Til dette formål anvender vi såkaldte cookies og flash cookies, der især bruges til Google Analytics og Google Remarketing. Behandling kan finde sted, når din webbrowser åbner Giffits hjemmeside, reklame eller andet indhold, der udgives på vegne af Giffits GmbH på andre hjemmesider.

De automatisk indsamlede data inkluderer bl.a.:

 • Browseroplysninger (f.eks. produkt- og versionsoplysniner vedr. de anvendte browsere)
 • Referrer URL (den oprindelige URL, hvorfra du kom til denne hjemmeside)
 • Den terminal, du anvender
 • Den overførte datamængde
 • Ladetiden
 • Besøgt side på vores hjemmeside
 • Operativsystem
 • Anonymiseret IP-adresse

Derved gemmes disse data kun anonymt og tillader os at analysere surfingadfærd anonymt. For eksempel, hvilken by en besøgende på hjemmsiden er fra, hvilken browsertype og operativsystem han bruger, og hvilke sider, han har besøgt på hjemmesiden. Under ingen omstændigheder kan de hermed samlede data bruges til at identificere den besøgende på denne hjemmeside personligt. De indsamlede data vil udelukkende bruges til at forbedre tilbuddet. Derfor bliver alle IP-adresser forkortet, således at de kun kan behandles i anonym form. Ingen anden brug eller videregivelse til tredjepart finder sted.

3.3. Andre kilder

Lejlighedsvis modtager vi oplysninger fra andre kilder, som vi benytter til at supplere eller matche med dine data.

Vi modtager oplysninger om søgeord og søgeresultater, der indsamles ved hjælp af Google Analytics.

Vi forbeholder os retten til at indhente oplysninger om din kreditvurdering fra tredjepart for at kunne tilbyde dig visse betalingsmuligheder. Til dette formål indsamler vi oplysninger om dine konti, købs- og betalingsadfærd og oplysninger fra kreditbureauer, som vi bruger til at opdage misbrug og især bedrageri.

Vores leverandør er:

Creditreform Hamburg von der Decken KG
Wandalenweg 8-10
D-20097 Hamburg

Yderligere informationer kan findes under www.creditreform-hamburg.de

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden

Yderligere informationer kan findes under www.schufa.de

3.4. Behandlingsformål og retsgrundlag

Dine data bliver behandlet til

 • levering eller behandling af ordrer og levering af varer, tjenesteydelser og afvikling af betalinger (retsgrundlag: Kontraktgrundlag - artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR)
 • eventuelle nødvendige kreditvurderinger (retsgrundlag: Kontraktgrundlag eller berettiget interesse - artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR og artikel 6, stk. 1, litra f GDPR)
 • forbedring af vores service, produktsortiment eller hjemmeside (retsgrundlag: Legitim interesse - artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR)
 • Annoncering og markedsundersøgelsesformål samt behovsbaseret opsætning af elektroniske tjenester (retsgrundlag: samtykke eller legitim interesse – artikel 6, stk. 1 litra a GDPR eller artikel 6, stk. 1, litra f GDPR).
 • Oprettelse af en brugerprofil ud fra de oplysninger, der genereres, når du besøger hjemmesiden (retsgrundlag: legitim interesse - artikel 6 afsnit 1 litra f i Persondataforordningen (GDPR))
 • forebyggelse eller afsløring af misbrug, navnlig svig (retsgrundlag: Legitim interesse - artikel 6, stk. 1, litra f GDPR)
 • levering eller behandling af ordrer og levering af varer, tjenesteydelser og afvikling af betalinger (retsgrundlag: kontraktgrundlag – artikel 6 stk. 1 lit. f Persondataforordningen (GDPR))
4. Overførsel af data til andre ansvarlige personer

Dine personlige data overføres i princippet af os til andre ansvarlige parter kun, hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten, hvis vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller hvis vi har dit samtykke.

Vi giver eksterne tjenesteudbydere opgaver som salgs- og markedsføringstjenester, logistiktjenester til forsendelse af varer, ansøgerstyring, kontraktstyring, betalingsbehandling, programmering, datahosting og hotline-tjenester. Vi har nøje udvalgt disse tjenesteudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og beskyttelse af de data, der er lagret hos dem. De data, der overføres som en del af din ansøgning, overføres via TLS-kryptering og lagres i en database. Denne database drives og forvaltes af Personio GmbH, som tilbyder software til personaleadministration og ansøgerstyring (https://www.personio.de/impressum). I denne forbindelse er Personio GmbH vores ordrebehandler i henhold til art. 28 DSGVO og opbevarer dataene udelukkende på ISO-certificerede servere i Tyskland. Personio GmbH's privatlivspolitik kan findes på https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/#datenschutz-downloads. Alle tjenesteudbydere er af os forpligtet til at opretholde fortrolighed og overholde de juridiske krav.

For at beskytte Giffits GmbH videregiver vi oplysninger om kundekonti og personlige data, hvis vi er juridisk forpligtede til at gøre det, eller hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser eller vores rettigheder samt for at beskytte vores kunders og tredjeparters rettigheder. Dette omfatter dataudveksling med virksomheder, der specialiserer sig i at forebygge og minimere misbrug og svindel med kreditkort. Derudover videregiver vi data i forbindelse med kontraktbehandling til tredjeparter, der trykker dine varer og leverer dem til dig.

Det præciseres udtrykkeligt, at der i denne forbindelse ikke finder nogen overførsel af oplysninger sted til disse virksomheder i økonomisk øjemed.

5. Betaling

Når du hander i vores online shop, tilbyder vi følgende betalingsmetder - ud over betalingsmetoderne fakturabetaling og forhånds kontooverførsel:

Kreditkort:

Inden for kreditkortbetaling (VISA/Mastercard) samarbejder vi med Concardis GmbH (Concardis), Helfmann Park 7, D-65760 Eschborn.

I denne sammenhæng overføres der foruden købsbeløbet og datoen også kortdata til ovennævnte virksomhed. Der indsamles eller gemmes ingen personlige data/kreditkortdata hos Giffits.

Alle betalingsdata samt data om eventuelle genkøbsgebyrer vil kun blive opbevaret, så længe de er nødvendige for betalingsafvikling (herunder behandling af eventuel tilbageførsel i debet eller til inkassoinddrivelse) og til bekæmpelse af misbrug. Normalt slettes dataene senest 13 måneder efter indsamlingen.

Desuden kan yderligere lagring finde sted, hvis og så længe dette er nødvendigt for at overholde en lovbestemt lagringsperiode eller til at forfølge et konkret tilfælde af misbrug. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6 afsnit 1f) i Persondataforordningen (GDPR).

Du kan anmode om oplysninger og, hvis det er nødvendigt, berigtigelse eller sletning samt begrænsning af behandlingen af dine data og/eller, hvis det er nødvendigt, gøre indsigelse mod behandlingen af dine data. Du finder flere oplysninger her ( https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung).

Paypal

Hvis du under bestillingsproceduren beslutter dig for at betale med "PayPal" eller "PayPal Plus" (køb på faktura/kreditkort/direkte debitering), vil dine personlige data automatisk blive overført til PayPal. PayPal er et tilbud fra PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal overtager funktionen som onlinebetalingstjenesteudbyder samt en administrator og tilbyder køberbeskyttelse.

De personlige data, der sendes til PayPal, gives regelmæssigt fornavn, efter navn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse eller andre data, der er nødvendige for betalingsafvikling. For at kunne behandle købsaftalen er der også behov for sådanne personoplysninger, der er relateret til den pågældende ordre (f. eks. antal varer, varenummer, fakturabeløb og skatter og andre fakturaoplysninger).

Til at behandle betaling via Paypal er det nødvendigt at overføre dine data, og det har til formål at bekræfte din identitet og administrationen af din betalingsordre. PayPal kan dele dine personlige data med associerede selskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser eller for at behandle oplysningerne.

De personlige data, vi leverer til PayPal, kan overføres af PayPal til virksomhedens informationsbureauer. Formålet med denne transmission er at verificere identiteten og kreditvurderingen. Resultatet af kreditvurderingen bruger PayPal, under hensyntagen til den statistiske sandsynlighed for misligholdelse, med henblik på at træffe afgørelse om levering af den respektive betalingsmetode. Kreditvurderingen kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte pointværdier). For så vidt at pointværdierne er medtaget i kreditvurderingen, er de tilvejebragt ved en anerkendt matematisk-statistisk metode.

Du kan se, hvilke informationsbureauer, der er involveret her: https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til behandling af dine personlige data tilbage over for PayPal. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker imidlertid ikke lovligheden af behandlingen, der foretages på grundlag af samtykke, indtil tilbagekaldelsen er foretaget, såfremt at personoplysningerne behandles, anvendes eller overføres til betalingsafvikling i overensstemmelse med aftalen.

PayPals privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

6. Cookies og lignende teknologier
Hvad er cookies?

Cookies er små filer, der automatisk registreres af din webbrowser, når du anvender vores websted, og gemmes på din computer. Når du på et tidspunkt besøger vores websted igen, tjekker browseren, om en tilsvarende cookie er tilgængelig. På denne måde kan websteder genkende, om en browser allerede har besøgt webstedet, og dermed gemme visse indstillinger.

Hvad menes der med lignende teknologier?

Vi arbejder med LocalStorage (lokal lagring). Den lokale lagring er en almindelig brancheteknologi, der muliggør, at vi kan gemme oplysninger lokalt på din computer. Vi anvender lokal lagring for at facilitere at du kan vælge dine cookie-indstillinger.

Fordele ved cookies

De er nødvendige for sikker anvendelse og for visse funktioner på webstedet. Derudover sikrer de større brugervenlighed for tilbagevendende besøgende på webstedet samt gør det muligt for os at designe og kontinuerligt forbedre din kundeoplevelse.

Typer af cookies

Grundlæggende set kan cookies differentieres baseret på følgende kriterier.

Sessionscookies: Møde- eller sessionscookies gemmes så længe sessionen foregår. Dette betyder, at de automatisk slettes, i det øjeblik du lukker siden. En indkøbskurv kan således sikre, at dine produkter forbliver i indkøbskurven ved yderlig brug.

Permanente cookies: Denne type cookies gemmes på din computer og slettes derfor ikke automatisk, i det øjeblik du lukker siden. Udløbstid varierer meget afhængigt af størrelsen på cookien. F.eks. gemmes adgangs- eller kontaktoplysninger i disse cookies for at gøre det lettere for dig at bruge dem.

Førstepartscookies: Disse cookies er indstillet af os (webstedets operatør). Part betyder cookiens domæne. Med en førstepartscookie kan brugeren kun genkendes af det websted, som cookien stammer fra, men ikke på andre domæner. Dataene videregives ikke til tredjepart.

Tredjepartscookies: Tredjepartscookies fastsættes af tredjepart. De kan f.eks. indsamle oplysninger for at kunne tilbyde dig tilpasset annoncering eller anvendes til at udarbejde webstatistikker.

Administrer dine indstillinger af cookies

Du kan når som helst se og justere dine indstillinger af cookies .

Derudover har du via din browser mulighed for at forhindre brug af cookies eller til at slette gemte cookies. Dette kan dog føre til, at du ikke kan anvende vores websted og nogle tjenester eller kun anvende det i begrænset omfang.

Nedenfor finder du vejledninger til sletning af cookies i din browser:

6.1. Brug af tredjepartscookies

Vi samarbejder nogle gange med annoncepartnere, der hjælper os med at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig. Til dette formål kan cookies fra partnervirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjenester (tredjepartscookies). Oplysningerne om brugen af sådanne cookies og omfanget af de indsamlede data forklares mere detaljeret nedenfor. De cookies, vi bruger fra tredjepartsudbydere, fører delvist til databehandling i USA. Disse udbydere (f.eks. Google) har forpligtet sig til at overholde privatlivspolitikken i EU-USA-privatlivsskjold, de retlige rammer for den transatlantiske overførsel af data, som Europa-Kommissionen og USA er enedes om (GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2016/1250 AF KOMMISSIONEN af 12. juli 2016 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om tilstrækkelig beskyttelse fra EU-USA-privatlivsskjoldet (bekendtgjort under sagsnummer C(2016) 4176)). Desuden er disse udbydere registreret hos USAs Handelsministerium.

6.2. Google Analytics/Google Ads Remarketing/Google Ads konverteringssporing/Google Tag Manager
Google Analytics og Google Remarketing

Dette websted anvender Google Analytics og onlineannonceringsprogrammet Google Ads Remarketing, begge tjenester leveres af GoogleI LLC. med hovedkvarter på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google bruger såkaldte "cookies". Oplysninger om din brug af dette websted, der genereres af cookien, overføres til en Google-server i USA, og gemmes der. De ovennævnte principper for beskyttelsen af EU-US databeskyttelse er gældende.

IP-anonymisering er aktiv på denne hjemmeside. Som regel er Googles IP-adresse allerede afkortet inden for EU og kun i undtagelsestilfælde i USA og under alle omstændigheder kun gemt i forkortet form.

Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af vores hjemmeside på vores vegne, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter for websted-operatører og for at levere andre tjenester relateret til brug af websider og internettet. Derudover vil Google også overføre oplysningerne til tredjeparter, så længe dette kræves ifølge loven, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Tredjeparter, herunder Google, placerer annoncer på websteder på internettet. I den forbindelse bruges gemte cookies for at vise annoncer baseret på tidligere besøg af en bruger på denne hjemmeside, andre websteder på Google Display netværket eller en Google søgning.

Du kan forhindre Googles behandling af cookies ved at besøge siden til deaktivering af Google reklame og installerer de anførte indstillinger (se https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en) eller download og installer den browser plug-in, som du kan finde under følgende link (se https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Google Ads konverteringssporing

Som en del af Google Ads bruger vi også konverteringssporing.

Konverteringssporing sættes som en cookie, når du som bruger klikker på en annonce genereret af Google. Denne cookie mister normalt sin gyldighed efter 30 dage og bruges til ikke-personlig (anonymiseret) identifikation. Hvis du som bruger besøger visse sider af vores online tilbud, så længe cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi genkende, at du oprindeligt klikkede på annoncen og blev omdirigeret derfra til vores online tilbud.

Som annoncekunde tildeler Google os en specifik (brugerdefineret) cookie. Som annoncekunde kan vi ikke følge cookien personligt via vores online tilbud. I stedet modtager vi statistiske evalueringer fra Google af de oplysninger, som Google har indhentet ved hjælp af konverteringscookien. Vi kender kun det samlede antal brugere, der har klikket på vores annonce og blev omdirigeret til vores online tilbud med konverteringssporingstagget. Disse statistiske evalueringer indeholder dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt som bruger.

Hvis du ikke ønsker at deltage i konverteringssporingen eller ønsker permanent at deaktivere cookies for annoncepræferencer, kan du deaktivere denne brug i din internetbrowsers brugerindstillinger. Alternativt kan du downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt via følgende link: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. I dette tilfælde registreres din brugeradfærd ikke af konverteringssporingsstatistikken. Deaktivering af konverteringssporingen eller annoncecookies kan dog medføre begrænsninger i funktionaliteten af vores online tilbud.

Når du bruger konverteringssporing kan Google behandle dine data på servere i USA. Ovennævnte principper i EU-USA-privatlivsskjold finder anvendelse.

Du kan finde flere oplysninger om Googles privatlivspolitik på følgende internetadresse:http://www.google.de/policies/privacy/

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager i vores online tilbud med henblik på personlig, interesse- og lokationsrelateret online annoncering. Dette er en tjeneste fra Google. Google Tag Manager giver os mulighed for at administrere hjemmeside-tags via en grænseflade. Derfor bruger vi ikke cookies eller indsamler personoplysninger. Google Tag Manager udløser dog andre tags, som igen indsamler data, hvis det er nødvendigt. Google Tag Manager har dog ikke adgang til disse data. Du kan finde flere oplysninger om Google Tag Manager her: https://policies.google.com/privacy

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik kan findes på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ og http://www.google.de/policies/privacy/.

ClickCease

På vores hjemmeside bruger vi "ClickCease"-tjenesten fra Karniboo Technologies Limited, Elifelet St. 26, 66080 Tel Aviv, Israel. Tjenesten bruges til at analysere og forhindre kliksvindel på vores annoncer på Google. Kliksvindel opstår, når klik på annoncer genereres af automatiserede værktøjer, eller flere klik på annoncer sandsynligvis ikke er baseret på ægte brugerinteresse. Retsgrundlaget for at bruge tjenesten er § 6, stk. 1, lit. f, i GDPR. Der er en legitim interesse i beskyttelse mod kliksvindel og forebyggelse af økonomisk skade forårsaget af kliksvindel.

I analysen af tjenesten indsamles og opbevares følgende personlige data, når du klikker på annoncer: IP-adresse, oplysninger om den anvendte browser, oplysninger om operativsystemet, placeringsoplysninger, henvisnings-URL, andre online-identifikatorer såsom klik og cookie ID'er, varighed af brug og tidspunkt for adgang og information om interaktioner med reklamemateriale og vores hjemmeside. De indsamlede data kan behandles og opbevares uden for EU. Hvis tjenesten opdager usædvanlig adfærd, og der er mistanke om kliksvindel, kan tjenesteudbyderen overføre disse data til Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Det kan være muligt for dataene at blive overført til USA.

Yderligere information om databeskyttelse hos ClickCease kan findes på: https://www.clickcease.com/privacy.html og https://policies.google.com/technologies/ads

Hotjar

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere denne service og deres oplevelse. Hotjar er en teknologitjeneste, der hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad brugerne kan lide og ikke lide osv.), så vi kan opbygge og forbedre vores tjeneste baseret på brugerfeedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder. Dette omfatter enhedens IP-adresse (behandles under din session og gemmes i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browseroplysninger, geografisk placering (kun land) og det foretrukne sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside. Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil på vores vegne. Hotjar er kontraktligt forpligtet til ikke at sælge nogen af de data, der indsamles på vores vegne.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Hotjar kan findes på https://help.hotjar.com/hc/de/sections/360007966773-Datenschutz

6.3 Cookies og lignende teknologier som vi anvender
6.3.1 Påkrævet

Teknisk krævede cookies hjælper os med at håndtere webstedet. De sikrer grundlæggende funktioner såsom visning og valg af produkter eller opfyldning af indkøbskurven, hvorfor de er forudsætningen for at anvende siden.

Cookienavn Beskrivelse
w1.giffitsstatic.com; w2.giffitsstatic.com; w3.giffitsstatic.com; w4.giffitsstatic.com; w5.giffitsstatic.com Udfører grundlæggende funktioner som fx visning af indkøbskurven eller visualisering af det uploadede logo for at sikre en fejlfri brug af hjemmesiden.
giffits-cookiepolicy Gør det muligt at organisere beslutningen om brugercookies.

Retsgrundlaget udgør her først og fremmest den berettigede interesse (artikel 6, stk. 1, litra ff GDPR) for at gøre det muligt for vores kunder at bruge vores side uden forstyrrelser.

6.3.2 Ydeevne

Vi analyserer brugen og ydeevnen af vores websted for at forbedre vores tilbud til dig.

Cookienavn Udbyder Beskrivelse Varighed af cookie
collect;  _gid; _ga; Google LLC Anvendes af Google Analytics til webstedsanalyse. Genererer et tilfældigt genereret bruger-id, som kan genkendes ved tilbagevendende besøg. Opretter statistiske data om, hvordan brugeren bruger webstedet. 2 År
_dc_gtm_UA-61261205-1; _gat_UA-62060895-1; _gat_UA-61261205-1 Google LLC Anvendes af Google Tag Manager til at kontrollere indlæsning af Google Analytics script tags. Bruges af Google Analytics til at begrænse forespørgselshastigheden. 1 Dag
_gac_UA-62060895-1; _gac_UA-61261205-1 Google LLC Cookien sættes, så snart en bruger klikker på en Google -annonce på webstedet. Den gemmer oplysninger om, hvilken annonce der er blevet klikket på for at kunne knytte yderligere handlinger foretaget af brugeren sammen til annoncen, fx ordrer. 90 dage

Dette finder delvist sted ved at integrere cookies fra tredjepart. Retsgrundlaget for integrationen af disse cookies udgøres af dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilpasse dine indstillinger i indstillinger af cookies .

6.3.3 Markedsføring

Vi samarbejder med partnere for derved at vise dig tilbud på andre websteder, der er tilpasset dine behov.

Cookienavn Udbyder Beskrivelse Varighed af cookie
_gcl_au; _gcl_aw Google LLC Indeholder et tilfældigt genereret bruger-id. Cookien sættes, så snart en bruger klikker på en Google -annonce på webstedet. Den gemmer oplysninger om, hvilken annonce der er blevet klikket på for at kunne knytte yderligere handlinger foretaget af brugeren sammen til annoncen, fx ordrer. 90 dage
ads/ga-audience; pagead/1p-user-list Google LLC Bruges af Google til igen at engagere brugere, der kan blive kunder på baggrund af deres onlineadfærd på forskellige websteder.
IDE Google LLC Bruges af Google DoubleClick til at registrere og rapportere brugerens handlinger på webstedet efter at have set eller klikket på en af udbyderens annoncer med det formål at måle effektiviteten af en annonce og vise målrettede reklamer til brugeren. 1 År
test_cookie Google LLC Bruges til at kontrollere, om brugerens browser understøtter cookies. 1 Dag
_fbp Facebook Bruges af Facebook til at vise en række reklameprodukter, såsom budgivning i realtid fra tredjepartsannoncører. 3 Måneder
cto_bundle Criteo Denne cookie bruges af Criteo til bedre at spore brugeradfærd på vores hjemmeside. 13 Måneder
_uetsid Microsoft Advertising Denne cookie bruges af Bing til at indsamle anonym information om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside. 1 Dag
_uetvid Microsoft Advertising Denne cookie bruges af Bing til at bestemme, hvilke annoncer der skal vises, som kan være relevante for slutbrugeren, der browser på hjemmesiden. 1 År
_uetmsclkid Microsoft Advertising Microsoft klik-id bruges til at forbedre konverteringssporingsnøjagtigheden. 90 dage
_clck Microsoft Advertising Vedligeholder Clarity-bruger-id'et og de unikke indstillinger for dette websted i browseren. Dette sikrer, at adfærd tilskrives det samme bruger-id ved efterfølgende besøg på den samme hjemmeside. 1 År
_clsk Microsoft Advertising Kombinerer flere brugersidevisninger til en enkelt optagelse af en Clarity-session. 1 Dag
zps-ft-details; zps-ft-pghitType-details Zoho Corporation Pvt. Ltd. Indsamler data om brugerens navigation og adfærd på hjemmesiden - Dette bruges til at lave statistiske rapporter og heatmaps til hjemmesidens ejer. 1 År
zabHMBucke; zps-tgr-dts Zoho Corporation Pvt. Ltd. Brugt af Zoho til at administrere, analysere og forstå adfærden hos besøgende på vores side. 1 År
^zsc[0-9a-z]{32}$ Zoho Corporation Pvt. Ltd. Denne cookie indstilles, når en ny fuld sporingssession startes. Denne cookie bruges til at identificere den aktuelle session til fuld sporing. 1 Dag
zabUserId; zabVisitId Zoho Corporation Pvt. Ltd. Indsamler data om brugerens navigation og adfærd på hjemmesiden - Dette bruges til at lave statistiske rapporter og heatmaps til hjemmesidens ejer. 1 År
zft-sdc Zoho Corporation Pvt. Ltd. Indsamler data om brugerens navigation og adfærd på hjemmesiden - Dette bruges til at lave statistiske rapporter og heatmaps til hjemmesidens ejer. 1 Dag
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ltd. Bruges til at genkende en brugers første sidevisningssession.
Varighed på 30 minutter, forlænget ved brugeraktivitet.
Datatype: Boolean (sand/falsk).
30 Minutter
_hjFirstSeen Hotjar Ltd. Identificerer den første session for en ny bruger.
Bruges til at optage filtre til at identificere nye brugersessioner.
Gyldig i 30 minutter, forlænget ved brugeraktivitet.
Datatype: Boolean (sand/falsk).
30 Minutter
_hjIncludedInSessionSample_{site_id} Hotjar Ltd. Indstil til at bestemme, om en bruger er inkluderet i dataeksemplet, der er defineret af dit websteds daglige sessionsgrænse.
2 minutters varighed, forlænget hvert 30. sekund.
Datatype Boolean (sand/falsk).
2 Minutter
_hjSessionUser_{site_id} Hotjar Ltd. Indstil når en bruger kommer til en side for første gang.
Gemmer Hotjar-bruger-id'et, der er unikt for dette websted. Hotjar sporer ikke brugere på tværs af forskellige websteder.
Sikrer, at data fra efterfølgende besøg på det samme websted tildeles det samme bruger-id.
Gyldig i 365 dage.
Datatype: JSON.
1 År
_hjSession_{site_id} Hotjar Ltd. Indeholder aktuelle sessionsdata.
Sikrer, at efterfølgende anmodninger i sessionsvinduet er knyttet til den samme session.
30 minutters varighed, forlænget ved brugeraktivitet.
Datatype JSON.
30 Minutter

Retsgrundlaget for integrationen af disse cookies udgøres af dit samtykke (Art. 6, stk. 1, litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilpasse dine indstillinger i indstillinger af cookies .

7. Links til eksterne hjemmesider

For at informere dig optimalt, linker vi også til eksterne hjemmesider. Så vidt det ikke er klart indlysende, at du omdirigeres til en tredjeparts side, påpeger vi, at det drejer sig om et eksternt link. Giffits GmbH har ingen indflydelse på indholdet og udformningen af siderne hos andre udbydere. De givne garantier for denne databeskyttelseserklæring gælder derfor kun for vores hjemmeside og ikke for eksterne websteder.

8. Integration af sociale medier

Facebook fanside

beskrivelse formål og juridisk grundlag for databehandling

Ud over selskabets hjemmeside betjenes også en Facebook-side (såkaldt fanside). Denne er tilgængelig via https://de-de.facebook.com/giffits/. Virksomheden præsenteres og der informeres om varer og tjenesteydelser og kommunikeres med kunder og interessenter. I princippet behandles kun personlige data, når du interagerer med denne Facebook-side, f.eks. når der skrives en kommentar, når der likes, eller når der sendes en besked. Retsgrundlaget for disse dataprocesser er en brugsaftale (artikel 6 afsnit 1 litra b i Persondataforordningen (GDPR)). Dette omfatter for eksempel at sende en kontraktrelevant anmodning eller at like et indlæg fra virksomheden, kommentere på det eller at uploade indhold til denne Facebook-side.

analyse af brugeradfærd

Visningerne og interaktioner på Facebook-siden analyseres. Til dette formål opretter Facebook brugerprofiler, men stiller kun anonyme data tilrådighed, såkaldte Indblik i side. Dette er aggregerede data, der giver virksomheden oplysninger om, hvordan brugerne interagerer med Facebook-siden. Retsgrundlaget for virksomhedens behandling af disse statistiske data er artikel 6, afsnit 1 litra f i Persondataforordningen (GDPR), da der er en legitim interesse i at markedsføre virksomheden via sociale medier og i at analysere brugen af denne Facebook-side og i at forbedre udbuddet og tjenesterne.

Brug af data igennem Facebook

Når du bruger og får adgang til denne Facebook-side, vil de personlige data også blive behandlet af det irsk-baserede selskab Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin og det amerikansk-baserede Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025 (herefter "Facebook"). Ud over den behandling, der er beskrevet ovenfor, behandler Facebook også dataene til analyse- og annonceringsformål eller til personaliseret annoncering. Ifølge lokal viden bruger Facebook også cookies, der gemmer brugeradfærden (også på tværs af forskellige enheder). Dette giver Facebook mulighed for at lave målrettede reklamer inden for sin egen platform samt på tredjepartshjemmesider. Facebook opretter de personlige brugerprofiler på grundlag af et retskraftigt samtykke i overensstemmelse med artikel 6 afsnit 1 litra a i Persondataforordningen (GDPR). Du kan finde flere oplysninger i Facebooks privatlivspolitik, som er tilgængelig her: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mulighed for tilbagekaldelse og indsigelse

Det givne samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med fremtidig virkning. Lovligheden af den behandling, der foretages på grundlag af samtykke, indtil tilbagekaldelse, forbliver upåvirket. En kommentar eller uploadet indhold kan til enhver tid slettes. Facebook giver mulighed for at gøre indsigelse mod visse databehandlinger; oplysninger og fravalgsmuligheder kan findes via https://www.facebook.com/policies/cookies/ og for indloggede brugere via https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Ifølge Facebooks fortrolighedspolitik behandles brugerdata også i USA eller andre tredjelande. Facebook overfører kun brugerdata til lande, for hvilke der foreligger en afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i GDPR eller på grundlag af passende garantier i henhold til artikel 46 i GDPR. Facebook Inc. er certificeret under EU-USA-privatlivsskjold og giver dermed et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i overensstemmelse med artikel 45 i Persondataforordningen (GDPR) ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kollektiv ansvarsaftale i henhold til artikel 26 i Persondataforordningen (GDPR)

Med hensyn til databehandling via Facebook-siden (Indblik i side) indgås automatisk en aftale med Facebook om fælles ansvar i henhold til artikel 26 i GDPR i og med at denne Facebook-side tilbydes (såkaldt Page Controller Addendum, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Du finder flere oplysninger i Facebooks fortrolighedspolitik https://www.facebook.com/about/privacy/.

9. Varighed af datalagring

Giffits GmbH gemmer dine data så længe som nødvendigt for at levere vores online tilbud og de tilknyttede tjenester, eller vi har en berettiget interesse i deres videre opbevaring. Dataudslettelsen finder sted efter udløbet af de lovbestemte eller kontraktlige opbevaringsperioder (f.eks. skatte- og kommercielle tilbageholdelsesfrister). Data, der ikke er underlagt opbevaringsforpligtelsen, vil blive slettet umiddelbart efter udløb af den nævnte formålsbegrænsning.

10. Rettigheder som bruger

Som bruger af vores hjemmeside har du forskellige rettigheder. Brug venligst oplysningerne i afsnittet "Databeskyttelsesansvarlig" for at hævde dine rettigheder. Sørg for, at vi tydeligt kan identificere dig.

10.1. Information, berigtigelse og sletning

Du har ret til information om brugen af dine personlige data. Efter anmodning vil vi til enhver tid informere dig om de lagrede data, som vedrører dig, helt og gratis. Dette omfatter oplysninger om hvilke data og for hvilket formål de er gemt. Alt du skal gøre er at sende en uformel e-mail til: datenschutz@giffits.de

På samme måde kan du også anmode om korrektion af forkerte data eller sletning af data.

10.2. Ret til begrænsning af databehandling

Du har i henhold til artikel 18 GDPR ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data.

10.3. Ret til indsigelse

Derudover har du ret til, når som helst, at gøre indsigelse mod behandlingen af data fra vores side, for så vidt som dette sker i vores eller tredjemands berettigede interesse. Vi stopper derefter med at behandle dine data, medmindre der eksisterer juridiske krav - tvingende beskyttelsesværdige grunde til viderebehandling, hvilket opvejer dine rettigheder.

10.4. Ret til mulighed for dataportabilitet

Desuden garanterer vi efter anmodning overførslen af de personlige data, som du har tilsendt, ved at give dem et fælles og maskinlæsbar dataformat.

10.5. Tilbagekaldelse af samtykke

Til enhver tid har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til fremtidig behandling af dine personlige data, som du har givet os til et eller flere specifikke formål. Lovligheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket.

10.6. Automatisk behandling af personoplysninger eller profilering

En udelukkende automatisk behandling af dine personlige data eller profilering finder kun sted, hvis det er nødvendigt for indgåelse eller udførelse af en kontrakt, og dette har ingen juridisk eller negativ virkning for dig.

10.7. Klager til tilsynsmyndigheder

Klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger berettiger dig til at kontakte de relevante tilsynsmyndigheder. Du kan kontakte databeskyttelsesmyndigheder, som er ansvarlige for dit bopælssted eller din stat eller de databeskyttelsesmyndigheder, der er ansvarlige for os. Dette er:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg

Flere oplysninger under https://www.datenschutz-hamburg.de

11. Pligt til at levere personlige oplysninger

For så vidt der findes en kontrakt mellem dig og os, skal du angive de personoplysninger, der er nødvendige for påbegyndelse, gennemførelse og opsigelse af kontraktforholdet og for opfyldelsen af de dermed forbundene kontraktmæssige forpligtelser, til hvis opkrævning, vi er lovligt forpligtet. Uden leveringen af disse oplysninger vil vi generelt ikke kunne indgå, gennemføre og opsige en kontrakt med dig.

Hvis databehandlingen i forbindelse med brugen af denne hjemmeside ikke er nødvendig for påbegyndelse, fuldbyrdelse og opsigelse af et kontraktforhold eller for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser og heller ikke er påkrævet ved lov, er leveringen af dine data frivillig. Vær venligst opmærksom på, at visse funktioner på hjemmesiden eller tjenesterne ikke kan bruges, hvis de krævede data ikke er angivet.

12. Yderligere informationer og mulighed for at slette personlige data

Hvis du har spørgsmål om emnet "Beskyttelse af personlige oplysninger hos Giffits GmbH", kan du kontakte os.